Historie

Historie ( Det er 100 år siden SSS startet her og 20 år siden hotellet åpnet dørene, JUBILEUMS ÅR 2015)

Sem Gjestegård ligger på ”Øvre Sem” og utgjør en del av Sem landskapsvernområde.

Historien til Sem starter egentlig på Nedre Sem i 1886, når Berndt Holtsmark startet «Sem Landbrugskole”. Dette var en privat landbrukskole som raskt fikk høy status. Vi har hørt om studenter som kom helt fra Amerika for å lære seg om landbruk. Skolen vokste, og” Øvre Sem” ble ervervet.

1899 stod den bygningen vi i dag kaller ”Sæheimr” klar. Her foregikk undervisningen, og administrasjonen hadde kontorer.
1906 bygdes ”Slottet” hvor vi i dag har spisestue og grupperom. Spisestuen har vi satt tilbake slik den en gang var, men noen tilpasninger til dagens standarder og drift. Grupperommene var i sin tid hybler for studentene.

Skolen hadde også et hybelhus som stod der hvor vi i dag har gjesteparkering. Det brant under krigen. Vi ble en gang fortalt at tyskerne som den gang holdt til på Skaugum var behjelpelige med slukkingsarbeidet. Dette er dog blitt dementert i senere tid. Det som dog var tilfelle var at tyskerne hadde oppdaget at skolen benyttet norske naziaviser som dopapir. Da truet de med å brenne ned skolen med mindre de med umiddelbar virkning sluttet med dette …

Dagens hovedbygg ble reist som en erstatning for det gamle hybelhuset, og stod ferdig 1950.


Det hører med til historien at Alf Prøysen tilbrakte mye tid på skolen i krigsårene. Han var griserøkter nede på Vøyen gård, og var en viktig bidragsyter i det kulturelle miljøet som blomstret på skolen i denne perioden. Det var her på Sem han traff Arnljot Høyland som tonesatte mange av Prøysens tekster. Julekveldsvisa ble bl.a. komponert her på Sem, men da med en betydelig mer kontroversiell tekst …
I møterommet ”Svartdalen” i Sæheimr kan man se bilder av Alf Prøysen som er tatt her på Sem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sem Sem Landbrugskole ble kjøpt av staten i 1914 og startet i 1915. Det ble da til Statens Småbrukslærer Skole.


Det var Venstremannen Knutsen som var så vel statsminister som landbruksminister som ivret for dette. Det ble faktisk stilt kabinettspørsmål i saken. Denne ervervelse var et strategisk trekk i stemmesanking på landsbygden. Formålet med denne skolen var å utdanne kringreisende instruktører som reiste rundt i Norge for å lære bøndene å leve av sin egen jord. Studentene studerte alt som berører småbruksdrift som pelsdyroppdrett, fiskeoppdrett, birøkt, finsnekkeri, i tillegg til de”klassiske” jordbruksfagene.

1962 ble Statens småbrukslærerskole på Sem fusjonert med Norges Landbrukshøyskole på Ås. De beholdt institutt for birøkt her, ellers ble Sem brukt til pedagogiske seminar og for interne konferanser. De siste elevene ble uteksaminert i 1992.

1991 Fattet stortinget et vedtak om at Sem skulle drives videre som et kurs og konferanse sted. Det er hvor vi er i dag.
Sem Gjestegård åpnet høsten 1995 etter tre års restaurering. Sæheimr ( det røde huset) stod klar i mai 1999.
Sem Gjestegård er et frittstående hotell uten kjedetilknytting, hvilket medfører at vi får lov til å beholde vårt særpreg. De fleste pyntegjenstander og ”nipseting” rundt om på gården er fra skolens dager, og biblioteket byr på litteratur om så vel grønnsaksdyrking som andeoppdrett…

Sem Gjestegård er en nisje tilbyder i vårt marked. Kanskje er vi blant de mindre hotellene, men har fått mye oppmerksomhet opp gjennom årene. Det vi kanskje er mest kjent for er Regjeringsforhandlingene som foregikk hos oss på Sem uke 40 i 2001. Sem erklæringen ble signert i ”Galleriet”.
Inger Helene Venås, generalsekretær i Krf, uttalte i forkant av forhandlingene at ”blir de ikke enige her på Sem, er det ikke håp”. Var på Inge Lønning sa ”det hjelper hvert fall med litt ordentlig mat i magen”.
Vi har etter dette hatt besøk av regjeringen ved flere anledninger.


Så ønsker vi dere et hyggelig opphold, og håper at Holtsmark ikke kommer på besøk. Hvert sted med respekt for seg selv må jo ha et eget spøkelse …

Hilsen «Semlingene» anno 2015


#1915jubileum#jubileum1995
 

 

 

Eierforhold:

Eiendommen med bygninger er  eid av Asker Kommune.

Sem Gjestegård AS. Aksjene er eid av NMBU.